Î.S. „Fiscservinform”, în calitate de operator acreditat al serviciilor de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice avansate calificate este pe ultima sută de metri pînă la lansarea procesului de eliberare a semnăturilor electronice.

De rînd cu lansarea serviciului de certificare, Întreprinderea va veni cu soluţia de racordare tehnică a sistemelor informaţionale şi de optimizare a procedurii privind aplicare a semnăturii electronice în cadrul serviciilor electronice, fără implicarea utilizării programei Java. Drept urmare, eliminîndu-se problema incompatibilităţii acestei aplicaţii cu browser-ele de acces la internet.

Semnătura electronică avansată calificată disponibilizează cetăţenilor accesul la toate serviciile publice electronice din Republica Moldova, şi anume privind: