Deținătorii semnăturii electronice „Fiscservinform” au oportunitatea să creeze, să semneze și să expedieze în regim on-line cererile către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul serviciului electronic „e- Cerere”. Sistemul înlocuieşte procedura tradiţională de depunere a cererilor ,,Înregistrarea on-line ca plătitorilor de TVA” și „Gestionarea on-line a subdiviziunilor” cu un mecanism modern, bazat pe tehnologiile informaţionale. Instrumentul este destinat contribuabililor – utilizatori (autorizați) ai portalului www.servicii.fisc.md care dețin semnătura electronică și doresc să depună cererea privind înregistrare/ modificare/ sistare/ închidere subdiviziunilor și/sau înregistrare/anulare on-line în calitate de plătitor T.V.A. și răspund cerințelor mediului de afaceri privind optimizarea comunicării cu autoritățile fiscale.