Î.S. „Fiscservinform” a trecut cu succes testul auditului extern
13

Dec 2016

Î.S. „Fiscservinform” a trecut cu succes testul auditului extern

În contextul preocupărilor actuale de implementare a unor sisteme ale calităţii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un instrument esenţial pentru realizarea obiectivelor întreprinderilor. Astfel, pornind de la politica Î.S. „Fiscservinform” de a asigura calitatea serviciilor, produselor, precum și de a eficientiza procesele de activitate prin dezvoltarea continuă în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, reieșind din acest fapt Întreprinderea în luna noiembrie 2016 a trecut cu succes certificarea și supravegherea, privind funcționalitatea Sistemului de management integrat. Respectiv a fost confirmat corespunderea și respectarea Sistemului conform standadelor ISO 27001:2013 (SMSI), ISO 20000-1:2011 (SMS), deasemenea a fost efectuat auditul de certificare al Sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001:2015 (SMC).

Procedura de conectare la serviciile fiscale electronice
02

Dec 2016

Procedura de conectare la serviciile fiscale electronice

În scopul elucidării și explicării unor aspecte ce țin de obținerea accesului la serviciile electronice de către persoanele juridice, Î.S. „Fiscservinform” informează că, obținând semnătură electronică, indiferent de prestatorul de servicii de certificare care a generat această semnătură, nu se oferă în mod automatizat și accesul la serviciile fiscale electronice. Respectiv, accesul la serviciile fiscale electronice se asigură prin semnarea unui Acord/Contract de conectare la serviciile fiscale electronice cu Serviciul Fiscal de Stat, prin intermediul Î.S. „Fiscservinform”.

Aplică semnătura electronică în cadrul serviciului „e-Cerere”
01

Dec 2016

Aplică semnătura electronică în cadrul serviciului „e-Cerere”

Deținătorii semnăturii electronice „Fiscservinform” au oportunitatea să creeze, să semneze și să expedieze în regim on-line cererile către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul serviciului electronic „e- Cerere”. Sistemul înlocuieşte procedura tradiţională de depunere a cererilor ,,Înregistrarea on-line ca plătitorilor de TVA” și „Gestionarea on-line a subdiviziunilor” cu un mecanism modern, bazat pe tehnologiile informaţionale. Instrumentul este destinat contribuabililor – utilizatori (autorizați) ai portalului www.servicii.fisc.md care dețin semnătura electronică și doresc să depună cererea privind înregistrare/ modificare/ sistare/ închidere subdiviziunilor și/sau înregistrare/anulare on-line în calitate de plătitor T.V.A. și răspund cerințelor mediului de afaceri privind optimizarea comunicării cu autoritățile fiscale.

Monitorizează sfera de aplicare a „Semnăturii Electronice Fiscservinform”
15

Noi 2016

Monitorizează sfera de aplicare a „Semnăturii Electronice Fiscservinform”

Titularii „semnăturii electronice Fiscservinform” au posibilitatea să primească notificări la adresa de e-mail referitor la aplicarea cu succes a semnăturii în cadrul serviciilor electronice, prin intermediul „SecureSign”.

Aplică „Semnătura electronică Fiscservinform” în cadrul SIA „e-Reporting” pentru semnarea rapoartelor „BASS”, „REV5” sau „REV1”
10

Noi 2016

Aplică „Semnătura electronică Fiscservinform” în cadrul SIA „e-Reporting” pentru semnarea rapoartelor „BASS”, „REV5” sau „REV1”

Posibilități mai comode pentru prezentarea rapoartelor la Casa Națională de Asigurări Sociale prin SIA „е-Reporting”. Agenții economici pot semna și depune on-line rapoartele BASS, REV5 sau REV1 utilizînd „Semnătura Electronică Fiscservinform”. Prin intermediul serviciului guvernamental M-Pass și MSign sunt accesibile toate tipurile de semnături electronice disponibile în Republica Moldova.