Lista certificatelor revocate, emise de Centrul de certificare Î.S."Fiscservinform"

 

Lista de Certificate Revocate (CRL) conține informații despre certificatele, care au fost revocate din diferite motive și sunt declarate nevalide. Când, apare necesitatea de a utiliza certificatul, sistemul nu doar verifică semnătura certificatului și perioada de validitate a acestuia, dar şi verifică cea mai recentă listă CRL, verificând dacă aceasta nu a fost revocat. Centrul de Certificare asigură actualizarea listelor certificatelor revocate la timp(conform regulamentului Centrului de Certificare).

 

Denumirea Centrului de certificareLinkDescriere
FSI Root CA Descarcă Lista certificatelor revocate ale Centrului de certificare
de nivelul I din cadrul Î.S. „Fiscservinform”
FSI Subroot CA Descarcă

Lista certificatelor revocate ale Centrului de certificare subordonat
Centrului de certificare de nivelul I din cadrul Î.S. „Fiscservinform”

Fiscservinform QCA Descarcă Lista certificatelor revocate ale Centrului de certificare subordonat
Centrului de certificare de nivelul superior