Centrul de Certificare (în continuare Centrul) este o subdiviziune a Întreprinderii de Stat ”Fiscservinform” (în continuare Î.S. „Fiscservinform”), avînd statut de ”prestator de servicii în domeniul semnăturii electronice avansate calificate”.

Centrul în activitatea sa pune accentul pe utilizarea soluţiilor software şi hardware moderne şi performante, precum şi pe o echipă competentă, profesionistă, orientată către client şi prestarea unor servicii de calitate. În domeniul deservirii clienţilor, Centrul pune accentul pe deservirea operativă a clienţilor, pentru a contribui la economisirea timpului şi resurselor clientului.

Avînd în vedere că Î.S. „Fiscservinform” are implementat Sistemul de Management al calităţii conform standardului ISO 9001:2008, activitatea Centrului este desfăşurată cu aplicarea şi respectarea celor mai bune practici internaţionale de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii. Totodată, Î.S. „Fiscservinform” a implementat şi Sistemului de Management al Securităţii Informaţiei conform standardului ISO 27001:2013, care asigură selectarea adecvată şi proporţională a măsurilor de securitate, pentru protejarea eficientă a resurselor informaţionale.

Certificatele cheilor publice, eliberate de Centru sunt utilizate în cadrul tututror sistemelor electronice disponibile din Republica Moldova, prin intermediul serviciului guvernamental „MPass” și „MSign”. 

Centrul îndeplineşte următoarele funcţii:

 1. Creează şi eliberează certificatele cheilor publice persoanelor fizice şi persoanelor juridice;
 2. Suspendă şi restabileşte valabilitatea certificatul cheii publice în limitele termenului de valabilitate;
 3. Revocă certificatele cheilor publice;
 4. Asigură verificarea autenticităţii şi statutului certificatelor cheilor publice.

Centrele de înregistrare

În vederea asigurării accesibilităţii pentru clienţi, I.P. "CTIF" dispune de 2 (doi) Centre de înregistrare:

 • Centrul de înregistrare Centru – or. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 6, etajul 3, bir. 303;
 • Centrul de înregistrare Nord – mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 128, et.1, bir. 103 (în incinta IFS teritorial pe mun. Bălţi);

Atribuţiile centrelor de înregistrare:

 • identificarea şi autentificarea titularului cererii;
 • înregistrarea cererilor pentru certificarea cheii publice, a cererilor de suspendare, de restabilire şi de revocare a certificatului cheii publice, transmiterea cererilor către Centrul de certificare;
 • încheierea contractelor de prestare a serviciilor de certificare a cheilor publice;
 • eliberarea certificatelor cheilor publice;
 • acordarea asistenţei utilizatorilor semnăturilor electronice.