Centrul de înregistrări din cadrul I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (în continuare Centrul) este entitatea împuternicită de către I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” cu atribuții de centru de înregistrări care activează în conformitate cu prevederile:
Legii nr. 91 din 29.05.2014 „Privind semnătura electronică și documentul electronic”,
„Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice”
aprobat prin HG nr. 1140 din 20.12.2017,
„Regulamentul privind modalitatea de aplicare a semnăturii electronice pe documentele electronice de către funcționarii persoanelor juridice de drept public în cadrul circulației electronice ale acestora” , aprobat prin HG nr. 1141 din 20.12.2017
Ordinului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr.69 din 15.07.2016 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice în domeniul semnăturii electronice avansate calificate”
Ordinului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr.70 din 15.07.2016 „Cu privire la aprobarea unor acte normative în domeniul organizării funcționării prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice”,
„Regulamentul privind activitatea centrului de înregistrări din cadrul I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” din 01.08.2018”
.

Centrul în activitatea sa pune accentul pe utilizarea soluțiilor software și hardware moderne și performante, precum și pe o echipă competentă, profesionistă, orientată către client și prestarea unor servicii de calitate. În domeniul deservirii clienților, Centrul pune accentul pe deservirea operativă a clienților, pentru a contribui la economisirea timpului şi resurselor clientului.

Certificatele cheilor publice, eliberate de Centru sunt utilizate în cadrul tuturor sistemelor electronice disponibile din Republica Moldova, prin intermediul serviciului guvernamental „MPass” și „MSign”.

Centrul îndeplinește următoarele funcții:

  1. asigură identificarea beneficiarelor de servicii de certificarea în domeniul semnăturii electronice avansate calificate, precum și verificarea corespunzătoare a datelor prezentate și informației din cadrul resurselor informaționale de stat;
  2. solicită de la Centrul unic de certificare al Guvernului generarea certificatelor cheilor publice ale beneficiarilor în baza cererilor primite;
  3. eliberează certificatele cheilor publice;
  4. solicită de la Centrul unic de certificare al Guvernului suspendarea/restabilirea certificatelor cheilor publice ale beneficiarilor în baza cererilor primite;
  5. solicită de la Centrul unic de certificare al Guvernului revocarea certificatelor cheilor publice ale beneficiarilor în baza cererilor primite;
  6. oferă consultații cu privire la utilizarea certificatului cheii publice, obținut prin intermediul Centrului.

În vederea asigurării accesibilității pentru clienți, Centrul de înregistrări din cadrul I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” dispune de două oficii, unde se acordă toate serviciile de certificare în domeniul semnăturii electronice avansate calificate:

  • mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 6, etajul 3, bir. 303;
  • mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 128, et.1, bir. 103 (în incinta SFS teritorial mun. Bălţi).