Livrarea GRATUITĂ a semnăturii electronice pe întreg teritoriul RM


În urma completării comenzii online a semnăturii electronice și achitării în baza contului de plată primit la adresa de e-mail indicată în comandă, primiți semnătura electronică cu toate actele necesare în plic sigilat la adresa dorită și nu mai este necesar să pierdeți timpul cu deplasări prin instituții și așteptarea în cozi fără sfârșit.
Specificăm că Centrul de Certificare al Î.S. „Fiscservinform” este unicul centru din Republica Moldova care la moment prestează serviciului de livrare gratuită a semnăturii electronice pe întreg teritoriul țării.
Termenul de livrare a „semnăturii electronice Fiscservinform” decurge din momentul recepționării de către Î.S. „Fiscservinform” a achitării efectuate de către solicitant, după cum urmează:
1. În raza mun. Chișinău – 24 ore lucrătoare;
2. În raioanele Republicii Moldova – 48 ore lucrătoare.
Nota! Dacă achitările efectuate prin serviciul guvernamental MPay sunt recepționate imediat de către Centrul de certificare al Î.S. „Fiscservinform”, atunci cele efectuate prin transfer (ex: client bank) sunt recepționate în ziua imediat următoare.
Procedura de livrare a „semnăturii electronice Fiscservinform”. În momentul recepționării sumei transferate de către solicitant pentru semnătura electronică, la adresa electronică indicată în comanda online va fi expediat mesaj informativ cu indicarea numărului comenzii achitate. Prin urmare, Centrul de certificare creează dosarul titularului semnăturii electronice și generează certificatul cheii publice, la finisarea procedurii fiind expediat mesaj de informare către titular și transmis dosarul spre livrare la adresa indicată în comandă.
În raza mun. Chișinău, curierul contactează destinatarul prin apel telefonic înainte de a se apropia de adresa indicată pe plic. În alte localități, trimiterile vor fi distribuite în Oficiile Poștale Centrale ale Î.S. „Poșta Moldovei”, unde clientul va fi înștiințat telefonic de către lucrătorul poștal despre necesitatea prezentării la Oficiul Poștal în scopul ridicării acesteia.
Înmânarea trimiterilor cu sigiliu de protecție vor fi efectuate exclusiv destinatarilor, în baza semnăturii olografe, cu indicarea integrală a numelui și prenumelui. Înmânarea trimiterilor unei persoane terțe se efectuează doar în baza unei procuri autentificate notariale, în care este indicată împuternicirea de reprezentare a intereselor în raport cu Î.S. „Fiscservinform”.
Livrarea gratuită unei semnăturii electronice se efectuează doar o singură dată, în cazul titularul nu va fi prezent la adresa indicată în comandă, semnătura electronică va fi ridicată la unul din oficiile de deservire a Î.S. „Fiscservinform”.
Pentru informații adiționale contactați Centrul de certificare la numărul de telefon 022 822040