Î.S. „Fiscservinform” dispune de propriul Centru de Certificare, ce are ca prim scop asigurarea procesului de eliberare a semnăturilor electronice de autentificare contribuabililor - persoane juridice şi fizice, în vederea utilizării serviciilor electronice disponibile în mediul virtual.

Semnătura electronică (certificatul cheii publice) este un atribut indispensabil al documentului electronic, obţinut în urma transformării criptografice a acestuia cu utilizarea cheii private, menite să confirme autenticitatea documentului electronic, fiind echivalentă cu o semnătură olografă pentru documentele imprimate.

Centrul vizat a fost instituit pentru a realiza următoarele funcţii: