În contextul preocupărilor actuale de implementare a unor sisteme ale calităţii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un instrument esenţial pentru realizarea obiectivelor întreprinderilor. Astfel, pornind de la politica Î.S. „Fiscservinform” de a asigura calitatea serviciilor, produselor, precum și de a eficientiza procesele de activitate prin dezvoltarea continuă în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, reieșind din acest fapt Întreprinderea în luna noiembrie 2016 a trecut cu succes certificarea și supravegherea, privind funcționalitatea Sistemului de management integrat. Respectiv a fost confirmat corespunderea și respectarea Sistemului conform standadelor ISO 27001:2013 (SMSI), ISO 20000-1:2011 (SMS), deasemenea a fost efectuat auditul de certificare al Sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001:2015 (SMC).