Posibilități mai comode pentru prezentarea rapoartelor la Casa Națională de Asigurări Sociale prin SIA „е-Reporting”. Agenții economici pot semna și depune on-line rapoartele BASS, REV5 sau REV1 utilizînd „Semnătura Electronică Fiscservinform”. Prin intermediul serviciului guvernamental M-Pass și MSign sunt accesibile toate tipurile de semnături electronice disponibile în Republica Moldova.