Art.187(2 (prim)) din Codul fiscal a fost completat cu o nouă obligațiune și anume, începând cu 01 iulie 2016, contribuabilii care au conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent — mai mult de 10 persoane angajate...