Centrul de certificare al Î.S. „Fiscservinform” vă informează că în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 04.10.2017 ,,Cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat” toți contribuabilii urmează să raporteze lunar în anul 2018 conform formularului tipizat aprobat către Serviciul Fiscal de Stat. Pentru luna ianuarie 2018 termenul limită de prezentare a formei IPC18 este data de 25 februarie 2018.