Î.S. „Fiscservinform” dispune de propriul Centru de Certificare, ce are ca prim scop asigurarea procesului de eliberare a semnăturilor electronice de autentificare contribuabililor - persoane juridice şi fizice, în vederea utilizării serviciilor electronice disponibile în mediul virtual.