Semnătura electronică Fiscservinform” pentru Ghișeul unic de raportare
11

Ian 2018

Semnătura electronică Fiscservinform” pentru Ghișeul unic de raportare

Centrul de certificare al Î.S. „Fiscservinform” vă informează că în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 04.10.2017 ,,Cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat” toți contribuabilii urmează să raporteze lunar în anul 2018 conform formularului tipizat aprobat către Serviciul Fiscal de Stat. Pentru luna ianuarie 2018 termenul limită de prezentare a formei IPC18 este data de 25 februarie 2018.

Semnătura electronică Fiscservinform – mai securizată!
22

Noi 2017

Semnătura electronică Fiscservinform – mai securizată!

Întreprinderea de Stat ,,Fiscservinform” comunică despre lansarea lanțului cheilor publice, destinat aplicării semnăturii electronice avansate necalificate cu utilizarea funcției hash SHA256. Astfel, se asigură creșterea nivelului de securitate criptografică, precum și racordarea tehnologică a serviciului la cadrul legislativ național și la cele mai bune practici internaționale în domeniu...

Deschiderea a două Centre de deservire ale Î.S. „Fiscservinform” din 02 noiembrie 2017
31

Oct 2017

Deschiderea a două Centre de deservire ale Î.S. „Fiscservinform” din 02 noiembrie 2017

Stimați contribuabili, Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” anunță, de la 02 noiembrie 2017, deschiderea a două Centre de eliberare a semnăturii electronice și de deservire a contribuabililor privind conectarea la Declarația electronică, e-Factura, Contul Curent al Contribuabilului, e-Cerere, etc.

Aplică Semnătura Electronică Fiscservinform în cadrul Sistemul Informațional de Management Financiar (SIMF)
09

Oct 2017

Aplică Semnătura Electronică Fiscservinform în cadrul Sistemul Informațional de Management Financiar (SIMF)

Sistemul Informaţional al Ministerului Finanţelor (SIMF) (din limba engleză Financial Management Information Systems (FMIS)) contribuie la elaborarea şi planificarea proiectelor de buget, planurilor de finanţare, executarea bugetelor, gestionarea datoriei de stat, sistematizarea rapoartelor financiare, pentru asigurarea şi prezentarea către instituţiile publice a unei informaţii utile şi în timp real...

Dările de seamă fiscale nu se vor semna cu Semnătura electronică pe CD
07

Sep 2017

Dările de seamă fiscale nu se vor semna cu Semnătura electronică pe CD

În luna septembrie 2017 serviciul guvernamental „MSign” va suspenda opțiunea de semnare cu „semnătura fiscală”, în legătură cu expirarea valabilității ultimelor Contracte în baza cărora au fost eliberate semnături electronice de autentificare pe CD, destinată doar serviciilor fiscale electronice.