Î.S. „Poșta Moldovei” un partener de încredere în distribuirea „Semnăturii electronice Fiscservinform”
31

Oct 2016

Î.S. „Poșta Moldovei” un partener de încredere în distribuirea „Semnăturii electronice Fiscservinform”

Dezvoltarea tehnologiei digitale și necesitatea îmbunătăţirii continue a serviciilor electronice la cerinţele actuale ale societăţii, a impulsionat Î.S. „Fiscservinform” să-și eficientizeze procesele de activitate. Astfel, începînd cu 1 octombrie 2016 Î.S. „Fiscservinform” a stabilit relații de parteneriat cu Î.S. „Poșta Moldovei”. Colaborarea se reflectă în asigurarea livrării produselor oferite de către întreprindere. Cu ajutorul rețelei de distribuție prin intermediul celor 37 oficii poștale teritoriale ale „Poștei Moldovei”, Fiscservinform asigură recepționarea și livrarea „Semnăturii electronice Fiscservinform” în toată țara. În acest context aduce contribuabililor o nouă facilitate: recepționarea semnăturii electronice în cel mai scurt timp, absolut gratuit pe întreg teritoriul țării.

Serviciul electronic „RGEFF” și „Semnătura electronică Fiscservinform”
27

Oct 2016

Serviciul electronic „RGEFF” și „Semnătura electronică Fiscservinform”

Utilizează „Semnătura electronică Fiscservinform” la semnarea şi expedierea facturii fiscale prin intermediul serviciului „Registrul general electronic al facturilor fiscale” (SIA „RGEFF”). Amintim că, conform art. 118(1) al Codului fiscal al Republicii Moldova, „Factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma și în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A., inclusiv al valorii impozabile ajustate în condițiile art. 98, depășește suma de 100000 lei”.

„Semnătura electronică Fiscservinform” livrată gratuit în toată țara
06

Oct 2016

„Semnătura electronică Fiscservinform” livrată gratuit în toată țara

Centrul de certificare în domeniul semnăturii electronice avansate calificateal Î.S. „Fiscservinform” a pus mereu accent pe deservirea rapidă și calitativă a clientului. Totodată, scopul primordial al serviciului de certificare este să ofere cît mai multă comoditate contribuabililor care utilizează serviciile electronice.

Livrarea „Semnăturii electronice Fiscservinform” la oficiu
20

Sep 2016

Livrarea „Semnăturii electronice Fiscservinform” la oficiu

Ofertă specială pentru toți utilizatorii serviciilor electronice din Republica Moldova. Î.S. „Fiscservinform” are grijă de clienții săi și face tot posibilul să fie pe măsura așteptărilor. Înțelegînd valoarea timpului în administrarea unei afaceri, precum și a organizării unui „Time management” bun, întreprinderea pune la dispoziția contribuabililor livrarea gratuită a semnăturii electronice. Procedura este foarte simplă! La completarea cererii on-line, în rubrica „informații livrare” se indică adresa de facto a oficiului solicitantului și nu este neapărat de a fi indicată adresa juridică a instituției.

Utilizează „Semnătura electronică Fiscservinform” în sistemul electronic „e-Factura”
10

Aug 2016

Utilizează „Semnătura electronică Fiscservinform” în sistemul electronic „e-Factura”

Sistemul electronic „e-Factura” este o soluţie informaţională capabilă de a înlocui mecanismul tradiţional de eliberare şi evidenţă a facturilor fiscale și a facturilor pe mijloace de hârtie cu mecanismul modern bazat pe tehnologiile informaţionale.