Криптирование информации – защита персональных данных
09

Aug 2016

Криптирование информации – защита персональных данных

До недавнего времени тема криптирования/декриптирования информации в электронном виде казалось темой из области фантастики. Однако в настоящее время эти технологии широко используются людьми, которые управляют собственным бизнесом, не выходя из офиса.

Подписывай электронной подписью платежные документы
08

Aug 2016

Подписывай электронной подписью платежные документы

Государственное казначейство является государственным финансовым учреждением, которое осуществляет операции по поступлению и платежам бюджетных учреждений, которые подразумевают доходы и расходы консолидированного бюджета государства. В целях укрепления взаимодействия между бюджетными учреждениями и государственным казначейством, а так же упрощение предоставления в территориальные казначейства платежных документов на исполнение и получения информации об их состоянии, была реализована электронная система «Instituția-Trezoreria» (https://e-docplat.mf.gov.md/).

Mai mult de 10 persoane angajate, dările de ‪seama ‎fiscale se prezintă electronic
05

Aug 2016

Mai mult de 10 persoane angajate, dările de ‪seama ‎fiscale se prezintă electronic

În atenția contribuabililor care au conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent - mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de munca ori prin alte contracte trebuie să prezinte dările de seamă fiscale utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică. Conform legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016, publicată În Monitorul Oficial nr.184-192 din 01 iulie 2016 unde a fost completat art.187(21) din Codul Fiscal cu o nouă obligațiune care prevede că, începînd cu 01 iulie 2016, contribuabilii vizați vor utiliza serviciul electronic „Declarație Electronică”.

Расширенные возможности «Электронной подписи Fiscservinform»
04

Aug 2016

Расширенные возможности «Электронной подписи Fiscservinform»

Пакет услуг включает: Подписание различных типов электронных документов; Использование посредством MPass и MSign всех электронных услуг; Оповещение посредством e-mail корреспонденции об использованииэлектронной подписи; Приостановление действия on-line электронной подписи; Бесплатное восстановление пароля; Криптирование электронных документов; Постоянная горячая линия (022) 822-040 и персональный консультант; Уменьшенное время выдачи электронной подписи (5 мин).

Semnează electronic documentele de plată trezoreriale
04

Aug 2016

Semnează electronic documentele de plată trezoreriale

Trezoreria de stat, reprezintă o instituție financiară publică care realizează operaţiunile de încasări şi plăţi ale instituțiilor bugetare, care vizează toate veniturile şi cheltuielile din bugetul general consolidat al statului.